Visuel (VT)

Hvad er Visuel Inspektion?

Visuel inspektion kan anvendes på næsten alle områder i det forebyggende vedligeholdelsesarbejde.
Inspektionen kan foretages såvel under maskinens/anlæggets drift som under maskinens/anlæggets stilstand.

Visuel inspektion kan umiddelbart anvendes på en række områder, som f.eks.:

- Kontrol af rengøring
- Kontrol af korrosion, erosion og deformationer
- Kontrol af brud, revner og slid
- Kontrol af manometre, pressostater og temperaturer
- Kontrol af oliestand, smøring og eventuelle smøreapparater
- Kontrol af maskiners og anlægs funktionsduelighed


Historisk set:

Udviklingen inden for området 'Visuel inspektion' finder primært sted på basis af en skærpet opmærksomhed. Inspektionen udbygges i takt med den erfaring, man får til sine anlægs- og maskininstallationers holdbarhed eller mangel på samme, hvor man igennem den viden bruger sine sanser bedre.

Denne erfaring kan i takt med anvendelse af de rigtige hjælpeværktøjer og systematik i inspektionsarbejdet give en god registrering af observationer til brug for beslutningsprocessen.