Hårdhedsmåling

Hårdhedsmåling er en betegnelse for.. en række metoder til opmåling af en overflades hårdhed. Hårdheden bestemmes af overfladens modstand mod tryk eller slag. Metoden startede med udvikling af Brinell og Rockwellprincipperne bl.a. til kontrol af kanon- og geværløb. Hårdhedsmåling anvendes i dag udbredt til kontrol af emners styrkeegenskaber. Kontrollen foretages både som produktions-, indgangs- og skadeskontrol. Hårdheden måles i mange hårdhedsskala her et par af de mest benyttede skalaer: Brinell HB, Vickers HB, Rockwell C HRC, Rockwell B HRB, Leeb HLD.