Hvad er X-Ray Fluorescence (XRF)?

 

Hvad er X-Ray Fluorescence (XRF)?

Transportabelt røntgenfluorescens analyseudstyr har udover analysemulighed på enkelte elementer også mulighed for gennem et indbygget referencedatalager at klassificere ca. 100 standardkvaliteter. Udover stål kan udstyret analysere visse kobberlegeringer.

Udstyret anvendes primært til sorteringsopgaver. Endvidere kan analysen finde anvendelse ved kontrol af den kemiske sammenhæng i emner eller komponenter, hvor prøveudskæring er utilladelig/uhensigtsmæssig.

 

Demo af Håndholdt XRF