Hvad er Visuel Inspektion?

 

Hvad er Visuel Inspektion?

Visuel inspektion kan anvendes på næsten alle områder i det forebyggende vedligeholdelsesarbejde.
Inspektionen kan foretages såvel under maskinens/anlæggets drift som under maskinens/anlæggets stilstand.

Visuel inspektion kan umiddelbart anvendes på en række områder, som f.eks.:

  • Kontrol af rengøring
  • Kontrol af korrosion, erosion og deformationer
  • Kontrol af brud, revner og slid
  • Kontrol af manometre, pressostater og temperaturer
  • Kontrol af oliestand, smøring og eventuelle smøreapparater
  • Kontrol af maskiners og anlægs funktionsduelighed

 

 

Eksempel på Videoskop system

X2000 Videoskop fra Mitcorp

 

Visuel Inspektion historisk set:

Udviklingen inden for området 'Visuel inspektion' finder primært sted på basis af en skærpet opmærksomhed. Inspektionen udbygges i takt med den erfaring, man får til sine anlægs- og maskininstallationers holdbarhed eller mangel på samme, hvor man igennem den viden bruger sine sanser bedre.

Denne erfaring kan i takt med anvendelse af de rigtige hjælpeværktøjer og systematik i inspektionsarbejdet give en god registrering af observationer til brug for beslutningsprocessen.

 


Hvad er RVI?

RVI står for Remote Visual Inspection, altså visuel inspektion fra afstand, eller indirekte visuel inspektion som typisk foregår enten dybt inde i rør eller via små huller for at se indvendigt i maskiner, tanke og lign.

RVI er delt op i 2 kategorier som beskrevet herunder:

 

Hvad er TV-Inspektion?

Rørkamera, eller 'TV-inspektion' som det også kaldes. Er specielle videoskoper beregnet til at kravle igennem rør, kloakker, dræn, faldstammer m.fl. for at udføre en visuel inspektion.

Som regel et lidt større apparat end håndholdte videoskoper, da der ofte er brug for en arbejdslængde over 30m. samt en robust konstruktion ved arbejde i tilstoppede rør og lign.
Bruges som regel af VVS/Kloakservice og dedikerede TV-inspektionsfirmaer, men også i industrien til undersøgelse af fabriksrør og lign.

Hvad er et Endoskop?

Et endoskop, også i visse tilfælde kaldet et videoskop og boroskop/boreskop eller inspektionskamera, kan anvendes til mange formål. Hvis der skal foretages en visuel inspektion (tv inspektion) indvendig i rør, kedler, cylindre, motorer, reaktorer, varmevekslere, turbiner og andre produkter med snævre utilgængelige hulrum og/eller kanaler, så er videoskopet et vigtigt, for ikke at sige uundværligt instrument.

Endoskopet er en videreudvikling af de ældre boroskoper og fiberskoper. Endoskopet arbejder efter et princip, hvor billedet optages af en lille elektronisk sensor, der transmitterer signalerne til en video-processor, hvorfra billedet sendes til en monitor/display. Den elektroniske sensor er placeret i enden af et fleksibelt lyslederkabel, der kan leveres i op til 30m og med en diameter ned til 2.5mm.

 

Moderne Wifi videoskop fra Mitcorp

W2145 wifi videoskop fra Mitcorp

 


 

Videoskoper og endoskoper historisk set:

Den visuelle inspektion er formodentlig den ældste metode for ikke destruktiv prøvning. Det er stadig en af de vigtigste.

Informationsmængden ved en visuel inspektion er stor, idet oplysninger som overfladebeskaffenhed, form, farve og fejlforekomster m.m. kan registreres.

I brugen af Endoskoper og Videoskoper kompenseres der for øjets manglende evne til at se om hjørner, og øjets begrænsede opløsningsevne.

Ordet 'endoskop' er af græsk oprindelse, og betyder frit oversat 'indvendigt syn'.

De første endoskoper - som gjorde det muligt at se ind i hule organer eller hulrul ude fra - blev udviklet til medicinske formål.

Af disse første trin i udviklingen opstod mere tekniske instrumenter kaldet Boreskoper. Disse boreskoper er og var stive instrumenter, forsynet med linseoptik og en miniature glødelampe til belysning.

I næste generation blev glødelampen erstattet af glasfiberbelysning. Herved kunne belysningen intensiveres væsentligt og en bedre fotodokumentation blev mulig.

Det afgørende udviklingstrin blev realiseret med konstruktionen af fleksible glasfiberoptikker. Herved blev det muligt at foretage inspektion af meget svært tilgængelige overflader, som ikke kan nås i lige linje.

Som alternativ til fiberskopernes billedtransmission via glasfibre, kan billedet nu optages af en lille elektronisk sensor, der transmitterer signalerne til en videoprocessor, hvorfra billedet sendes videre til en høj-opløsnings monitor. Dette betyder, at det med denne teknik er muligt at få væsentligt længere endoskoper end tidligere.