Hvad er Visuel Inspektion?

Hvad er Visuel Inspektion?

Visuel inspektion kan anvendes på næsten alle områder i det forebyggende vedligeholdelsesarbejde.
Inspektionen kan foretages såvel under maskinens/anlæggets drift som under maskinens/anlæggets stilstand.

Visuel inspektion kan umiddelbart anvendes på en række områder, som f.eks.:

  • Kontrol af rengøring
  • Kontrol af korrosion, erosion og deformationer
  • Kontrol af brud, revner og slid
  • Kontrol af manometre, pressostater og temperaturer
  • Kontrol af oliestand, smøring og eventuelle smøreapparater
  • Kontrol af maskiners og anlægs funktionsduelighed

 

Visuel Inspektion historisk set:

Udviklingen inden for området 'Visuel inspektion' finder primært sted på basis af en skærpet opmærksomhed. Inspektionen udbygges i takt med den erfaring, man får til sine anlægs- og maskininstallationers holdbarhed eller mangel på samme, hvor man igennem den viden bruger sine sanser bedre.

Denne erfaring kan i takt med anvendelse af de rigtige hjælpeværktøjer og systematik i inspektionsarbejdet give en god registrering af observationer til brug for beslutningsprocessen.