NDT Metoder i Medicinal industri

 

Medicinal Industri

 

Den medicinske og farmaceutiske produktionssektor er i stigende grad afhængig af ikke-destruktive testmetoder (NDT) for at sikre produktkvalitet, sikkerhed og overholdelse af strenge sundhedsregulativer.

 

NDT-teknikker i denne sektor anvendes til inspektion af emballage, verificering af produktintegritet og sikring af korrekt dosering og fordeling af aktive farmaceutiske ingredienser (API'er) uden at kompromittere produktets anvendelighed.

 

 

Her er et overblik over forskellige NDT-metoder, der anvendes i den medicinske og farmaceutiske produktionssektor:

 

 

 

 


 

 

Visuel Inspektion (VT)

Visuel inspektion, ofte støttet af højopløsningskameraer og automatiserede systemer, er fundamentalt for at undersøge emballagens integritet, etiketnøjagtighed og den fysiske tilstand af farmaceutiske produkter.

Det hjælper med at identificere defekter såsom revner i piller, forkert mærkning og inkonsekvenser i emballagen.

Visuel testning, inklusiv brugen af videoskoper, er en essentiel ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes i medicinal- og farmaceutisk produktionssektor. Denne metode er afgørende for at sikre produktkvalitet, identificere defekter, og overholde strikse regulativer og standarder for patientsikkerhed.

Visuel testning tillader en detaljeret undersøgelse af farmaceutiske produkter og emballage uden at kompromittere deres integritet eller brugbarhed.

Denne metode giver mulighed for øjeblikkelig feedback og hurtig identifikation af produktionsfejl, hvilket minimerer spild og optimerer produktionsprocessen.

Visuel testning, især med videoskoper, kan tilpasses til at inspicere en bred vifte af farmaceutiske produkter og komplekse komponenter, hvilket gør det til et alsidigt værktøj i kvalitetskontrollen.

 

 • Inspektion af Emballage: Visuel testning anvendes til at kontrollere integriteten af farmaceutisk emballage, herunder blisterpakninger, flasker og kapsler, for at sikre, at de er tæt lukkede og fri for skader, der kan kompromittere produktets sterilitet.

 

 • Kontrol af Produktkvalitet: Ved hjælp af avanceret billedbehandling og videoskoper inspiceres tabletter, kapsler og andre doseringsformer for fysiske defekter som revner, ujævnheder eller forureninger.

 

 • Verifikation af Sammensætningen: Videoskoper tillader dybdegående inspektion af produktets indre, herunder verifikation af lagdeling i tabletter eller distributionen af aktive ingredienser, uden at beskadige produktet.

 

Direkte Visuel Inspektion: Standard visuel inspektion udføres af kvalificeret personale for at identificere overfladiske defekter og uregelmæssigheder.

Videoskopisk Inspektion: Brugen af videoskoper med høj opløsning og fleksible fiberoptiske kabler til at inspicere internt i komplekse eller svært tilgængelige områder.

X2000 Videoskop

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Visuel Inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Visuel Inspektion Produktkategori

 

 


 

 

Ultralydstest (UT)

Ultralydstestning anvendes til at inspicere integriteten af faste doseringsformer som tabletter og kapsler.

Den kan detektere interne revner, hulrum eller inkonsekvenser i densitet, som kunne indikere forkert formulering eller potentiel kontaminering.

Ultralydstestning (UT) er en avanceret ikke-destruktiv testmetode (NDT), der spiller en afgørende rolle i den medicinske og farmaceutiske produktionssektor.

Denne teknologi anvender højfrekvente lydbølger til at detektere interne defekter, kontrollere homogeniteten af materialer og sikre korrekt fyldning af produkter, alt sammen uden at beskadige det endelige produkt.

Utrasonic Test (Ultralydstest) tillader dybdegående inspektion af produkter uden direkte kontakt eller behov for at åbne emballagen, hvilket bevarer produktets sterilitet og sikkerhed.

Ultralydsteknologien giver nøjagtige målinger og detaljerede billeder af interne strukturer, hvilket sikrer høj kvalitetskontrol og overholdelse af industrielle standarder.

Metoden kan anvendes på en bred vifte af materialer og produkttyper, fra faste til flydende formuleringer, hvilket gør den ekstremt alsidig i den farmaceutiske produktion.

 

 • Inspektion af Faststofformuleringer: UT er ideel til at inspicere tabletter og kapsler for interne sprækker, luftbobler eller andre inhomogeniteter, der kunne påvirke frigivelsen af aktive farmaceutiske ingredienser.

 

 • Verifikation af Fyldningsniveauer: I processen med fyldning af væsker eller pulvere anvendes ultralydstestning til nøjagtigt at måle fyldningsniveauer i beholdere, sikre ensartet produktkvalitet og minimere spild.

 

 • Kontrol af Forseglinger: Ultralyd kan anvendes til at vurdere integriteten af forseglinger på emballage, hvilket er afgørende for at opretholde sterilitet og forlænge holdbarheden af farmaceutiske produkter.

 

Typer af Ultralydstestningsmetoder som anvendes i Pharma og Medicinal industrien

 

 • Pulseret Ekko Ultralydstestning: Anvendes til at detektere og lokalisere defekter ved at måle tiden det tager for ultralydsbølger at rejse til en defekt og tilbage.

 

 • Gennem Transmission Ultralydstestning: Bruges til at inspicere større eller mere komplekse emner ved at sende ultralydsbølger gennem objektet fra den ene side til en modtager på den anden.

 

 • Phased Array Ultralydstestning: En avanceret teknik, der styrer retningen og dybden af ultralydsbølgerne for at skabe et detaljeret billede af objektet, hvilket er ideelt til kompleks geometri og dybdegående analyse.

 

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

 

 


 

 

Radiografi (Røntgen) (RT)

Røntgeninspektionssystemer anvendes bredt til at kontrollere produktets fuldstændighed inden for deres emballage, såsom at sikre, at blisterpakninger er fuldt befolket med piller.

Røntgentestmetoder, er afgørende i den medicinske og farmaceutiske produktionssektor for at sikre produktintegritet, sikkerhed og overholdelse af reguleringskrav.

Disse metoder udnytter røntgenstrålers gennemtrængende kraft til at visualisere den interne struktur af produkter og emballage, hvilket identificerer eventuelle inkonsistenser, kontaminanter eller defekter uden at kompromittere produktets sterilitet eller anvendelighed.

Røntgentestning tilbyder et ikke-invasivt middel til at inspicere farmaceutiske produkter og emballage uden at beskadige dem, hvilket bevarer deres anvendelighed for slutbrugeren.

Denne metode kan trænge igennem emballage og produkter for at give et detaljeret kig på deres interne struktur og sikre grundig kvalitetskontrol.

Røntgenmetoder leverer hurtige og pålidelige resultater, som er afgørende for at opretholde høje produktionsstandarder og overholdelse af regulatoriske krav i den hurtige farmaceutiske industri, bl.a. bruges røntgeninspektion til:

 

 • Emballageintegritet: Røntgeninspektion anvendes til at tjekke for defekter i farmaceutisk emballage, såsom revner, forkerte forseglinger og andre anomalier, der kunne kompromittere produktets sterilitet eller stabilitet.

 

 • Indholdsverifikation: Det er afgørende for at verificere tilstedeværelsen og korrekt placering af produkter inden i deres emballage, hvilket sikrer, at hver pakke indeholder den rigtige mængde medicin.

 

 • Komponentanalyse: Røntgen anvendes til at analysere den interne struktur af farmaceutiske produkter og identificere eventuelle inkonsekvenser eller fremmedlegemer inden i tabletter, kapsler eller andre doseringsformer.

 

 • Videoskoper i Røntgentestning: Videoskoper udstyret med røntgenkapaciteter udvider rækkevidden af visuelle inspektioner og tillader detaljeret undersøgelse af interne komponenter og områder, der ellers er utilgængelige, og leverer billeder i høj opløsning til præcis analyse.

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Røntgen-inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Røntgen Produktkategori

 

 


 

 

Hvirvelstrømsprøvning (EC)

Selvom det er mindre almindeligt, kan Hvirvelstrømsprøvning anvendes til at inspicere integriteten af metalliske komponenter i farmaceutisk emballageudstyr eller til at detektere metalliske kontaminanter i produkter.

Hvirvelstrømsprøvning (EC eller ECT) er en ikke-destruktiv testmetode, der vinder indpas i den medicinske og industrielle farmaceutiske produktionssektor for sin evne til at detektere overfladiske og underoverfladiske fejl i ledende materialer.

Selvom den ikke anvendes så bredt som i sektorer med tung metalbrug, er ECT's anvendelser i farmaceutisk fremstilling bemærkelsesværdige for at sikre udstyrets integritet og produktsikkerhed.

Hvirvelstrøm tillader inspektion af udstyr og produkter uden at forårsage skade eller kræve direkte kontakt, hvilket gør den ideel til følsomme farmaceutiske anvendelser.

Den kan detektere meget små revner og imperfektioner, som andre testmetoder måske overser, hvilket sikrer et højt niveau af kvalitetskontrol.

Hvirvelstrømsprøvning giver øjeblikkelige resultater, hvilket muliggør hurtig beslutningstagning og minimerer nedetid i produktionsprocesser, bl.a. bruges det til:

 

 • Udstyrsinspektion: ECT udnyttes til at inspicere integriteten af rustfrit stål og andre ledende komponenter i fremstillingsudstyr. Dette inkluderer at detektere revner, korrosion og slid i blandetanke, rørledninger og fyldemaskiner, som kunne kompromittere produktkvaliteten og sikkerheden.

 

 • Kvalitetskontrol af Emballage: For farmaceutiske produkter, der inkorporerer ledende elementer i deres emballage, kan ECT anvendes til at verificere forseglingens integritet og detektere eventuelle potentielle defekter, der kunne påvirke produktets holdbarhed eller sterilitet.

 

 • Materialeverifikation: ECT hjælper med at verificere materialesammensætningen af farmaceutisk udstyr og emballage, hvilket sikrer, at de korrekte materialer, der opfylder industriens standarder, anvendes i produktionen.

 

Se andre produkter i kategorien:

Hvirvelstrømsprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Hvirvelstrømsprøvning?