Magnetpulver metoden

Magnetpulver metoden

Se let fejl og revner i overfladen med magnetpulverprøvning.

Magnetpulver produkter

Magnetpulver produkter

Vi fører produkter fra MR Chemie

Hvad er Magnetpulverprøvning?

 

Hvad er Magnetpulver-prøvning?

Magnetpulvermetoden er en ikke-destruktiv prøvningsmetode, der er velegnet til påvisning af overfladefejl som revner, bindingsfejl og laminering m.m. i ferromagnetiske materialer.
I brugen af metoden udnyttes det, at en overfladefejl i et ferromagnetisk emne som er magnetiseret, vil forstyrre magnetfeltet i emnet.


Ved at udnytte denne effekt, samles magnetpartiklerne langs revnen og gør en ellers usynlig revne, synlig.


 

Fordele

Magnetpulvermetoden har mange værdifulde fordele i forbindelse med kontrol af ferromagnetiske materialer:

  • Det er en af de sikreste og mest følsomme metoder til at finde overfladerevner.
  • Metoden er hurtig, enkel og billig.
  • Indikationerne afbildes direkte på emnets overflade.
  • Metoden er upåvirket af eventuelle aflejringer i revnerne, som f.eks. olie, fedt eller andre metaller.
  • Metoden kan anvendes selv på emner med mindre malingstykkelser.
  • Der stilles ikke store krav til forbehandling af emnets overflade.
  • Undersøgelsen kan dokumenteres gennem foto og tapeaftryk m.m., idet indikation er en afbildning af fejlen.
  • Enkel og robust udrustning medfører lave investerings- og vedligeholdelsesudgifter.

 

 

Figuren herunder viser et eksempel på sort og hvid dagslystestning på vores referenceblok 1 (artikel G19A). (her med MR® 221)