Hvad er Optical Emission Spectroscopy (OES)?

Hvad er Optical Emission Spectroscopy (OES)?

Optisk Emissionsspektroskopi (OES) finder anvendelse i transportable udstyr.
Udstyret har foruden generelle analysefaciliteter også muligheder for sortering d.v.s. sammenligning med indkodet standard og med mulighed for programmering af kassationsniveau og optisk eller akustisk alarm ved kassationsniveau.