Hvad er Optical Emission Spectroscopy (OES)?

 

Hvad er Optical Emission Spectroscopy (OES)?

Optisk Emissionsspektroskopi (OES) finder anvendelse i transportable udstyr.


Udstyret har foruden generelle analysefaciliteter også muligheder for sortering d.v.s. sammenligning med indkodet standard og med mulighed for programmering af kassationsniveau og optisk eller akustisk alarm ved kassationsniveau.

 

Demo af kvalitetssikring med OES og XRF