NDT metoder i Vind og Energi sektoren

 

Vind- og Energi

Vind- og energisektoren er i høj grad afhængig af Ikke-Destruktive Testmetoder (NDT) for at sikre integriteten, pålideligheden og sikkerheden af sine komponenter og infrastruktur.

NDT-metoder er afgørende for at identificere potentielle problemer, før de fører til fejl, optimere vedligeholdelsesplaner og forlænge levetiden for energiproducerende aktiver.

 

NDT Metoder i Vind- og energi:

 

 

 


 

 

Ultralyd (UT)

Ultrasound ikke-destruktiv testning (NDT) anvendes i vid udstrækning i vind- og energisektoren for sin evne til at give detaljerede indsigter i materialers interne struktur uden at forårsage skade.

Denne metode bruger højfrekvente lydbølger til at detektere interne fejl såsom revner, hulrum, delamineringer og indeslutninger inden i komponenter. Den bruges også til tykkelsesmålinger for at overvåge slid og korrosion over tid.

 

Ultralydstestning kan detektere meget små og dybtliggende defekter, der ikke er synlige på overfladen, hvilket gør den uvurderlig for at sikre strukturel integritet af kritiske komponenter.

Den kan anvendes på et bredt udvalg af materialer, herunder metaller, kompositter og plastik, som almindeligt findes i vindmøller og andre energiproducerende aktiver som eksempelvis:

 

 • Inspektion med Lige Stråle: Anvendes til at detektere lamineringer og indeslutninger i tykke plader, som almindeligvis findes i fundamentet og strukturelle komponenter i vindmøller.

 

 • Inspektion med Skrå Stråle: Anvendt til at inspicere svejsninger og detektere revner eller fejl i områder med komplekse geometrier, såsom forbindelser mellem vindmølleblade og nav.

 

 • "Phased Array" Ultralydsprøvning (PAUT): Tilbyder avancerede billedlægningskapaciteter for detaljeret inspektion af kritiske komponenter. PAUT er særligt nyttigt til at vurdere integriteten af bladrodslimninger og detektere fejl i komplekse kompositstrukturer.

 

 • Time-of-Flight Diffraction (TOFD): Anvendes til nøjagtig størrelsesbestemmelse af detekterede fejl, hvilket muliggør præcise vurderinger af defektdimensioner, hvilket er afgørende for at træffe informerede vedligeholdelsesbeslutninger.

KrautKramer USM 100

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

 

 


 

 

 

Radiografi (Røntgen) (RT)

Radiografisk Testning (RT), der anvender røntgenstråler eller gammastråler, er afgørende i vind- og energisektoren for deres evne til at trænge igennem materialer og afsløre interne strukturer og defekter.

Denne metode er særligt nyttig til inspektion af svejsninger, detektering af korrosion, hulrum, revner og indeslutninger inden i metalliske komponenter og kompositmaterialer, bl.a. bruges det til:

 

 • Svejseinspektion: Radiografi anvendes i vid udstrækning til at inspicere kvaliteten af svejsninger i vindmølletårne, fundamenter og strukturelle komponenter. Det sikrer, at svejsningerne er fri for defekter såsom revner, porøsitet og ufuldstændig fusion, der kunne kompromittere den strukturelle integritet.

 

 • Detektion af Korrosion: Den identificerer intern korrosion i komponenter, der er afgørende for driften af vindmøller og anden energiinfrastruktur, hvilket hjælper med at forhindre fejl.

 

 • Inspektion af Kompositmaterialer: Radiografisk testning anvendes til at inspicere kompositblade og andre komponenter for interne defekter som delaminering og hulrum, hvilket kunne påvirke deres ydeevne og levetid.

 

Radiografi giver et komplet billede af komponentens interne struktur, hvilket gør det muligt at detektere defekter, der ikke er synlige for det blotte øje.

Da radiografisk testning er kontaktløs, kræver den ikke demontering eller ændring af de komponenter, der inspiceres, hvilket gør det til en effektiv metode til evaluering af store strukturer.

Den producerer meget detaljerede billeder, hvilket muliggør præcis identifikation og vurdering af defekter, hvilket er afgørende for at opretholde sikkerheden og pålideligheden af vind- og energiaktiver.

 

Se andre produkter i kategorien:

Røntgen Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Røntgen-inspektion?

 

 


 

 

Magnetpulverprøvning (MT)

Magnetpartikeltestning (MPT), også kendt som magnetpartikelinspektion (MPI), er en vital ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes i vind- og energisektoren.

Den er særligt effektiv til at detektere overfladiske og nær-overfladiske diskontinuiteter i ferromagnetiske materialer, såsom jern og stål, der almindeligvis anvendes i vindmøller og anden energiinfrastruktur.

MPT kan detektere meget fine revner og mangler, som måske ikke er synlige for det blotte øje eller gennem andre NDT-metoder, hvilket gør den til et essentielt værktøj for at sikre sikkerheden og pålideligheden af komponenter i vind- og energisektoren.

Magnetpulverprøvning bruges i Vind- og energi industrien til bl.a.:

 

 • Detektion af Overflade- og Subsurface Defekter: MPT anvendes til at identificere revner, porøsitet og andre diskontinuiteter på eller lige under overfladen af komponenter. Dette er kritisk for dele som vindmøllegear, aksler og strukturelle svejsninger, hvor integriteten er af største betydning.

 

 • Inspektion af Svejsninger: Den er især nyttig til inspektion af svejsninger i opførelsen og vedligeholdelsen af vindmølletårne og understøttende strukturer, hvilket sikrer, at svejsningerne er fri for defekter og i stand til at modstå operationelle belastninger.

 

 • Vedligeholdelse og Kvalitetskontrol: MPT bruges både i fremstillingsprocessen for at sikre komponentkvalitet før samling og i regelmæssige vedligeholdelsestjek for at forhindre fejl på grund af slid eller træthed.

 

Denne metode giver øjeblikkelig feedback, hvilket tillader hurtig vurdering og beslutningstagning. Det er særligt værdifuldt i produktionsmiljøer med høj gennemstrømning og under rutinemæssige vedligeholdelsesinspektioner.

I modsætning til nogle NDT-metoder, der kræver omfattende forberedelse, kan MPT udføres med minimal overfladeforberedelse, hvilket fremskynder inspektionsprocessen som findes i 2 forskellige versioner:

 

 • Tørpulvermetode: Egnet til at detektere diskontinuiteter på ru overflader. Denne metode anvendes ofte under udendørs forhold, hvor væskebaserede metoder måske ikke er praktiske.
 • Våd Fluorescerende Metode: Anvender en suspension af magnetpartikler i en væskebærer, der påføres på overfladen under inspektion. Under UV-lys fluorescerer partiklerne, hvilket gør diskontinuiteter lettere at detektere. Denne metode tilbyder høj følsomhed og er ideel til at finde meget fine defekter.

Magnetprøvning Sæt Multi
(Sort og Fluoerescerende)

 

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Magnetpulverprøvning?

Se andre produkter i kategorien:

Magnetpulverprøvning Produktkategori

 

 


 

 

Penetrant Sæt

 

 

 

 

 

Penetrant Test (PT)

Penetrant testning, også kendt som flydende penetrant inspektion (LPI), er en effektiv ikke-destruktiv testmetode (NDT), der er bredt anvendt i vind- og energisektoren.

Denne metode er særligt egnet til at detektere overfladebrydende defekter i ikke-porøse materialer, såsom revner, lækager og brud i metaller og kompositmaterialer, der anvendes i vindmøller og anden energiinfrastruktur.

Liquid Penetrant Inspection (LPI), som det også betegnes, kan detektere meget fine overfladerevner og defekter, som andre NDT-metoder måske overser, hvilket gør den uvurderlig for at sikre strukturel integritet af kritiske komponenter som f.eks.:

 

 • Inspektion af Vindmølleblade: LPI anvendes til at detektere revner, delamineringer og fremstillingsdefekter i komposit vindmølleblade, hvilket kunne kompromittere deres ydeevne og levetid.

 

 • Svejseinspektioner: Det anvendes til at inspicere svejsninger på tårne og strukturelle komponenter for at sikre, at svejsningerne er fri for defekter, der kunne påvirke strukturens integritet.

 

 • Korrosionsdetektion: Penetrant testning hjælper med at identificere områder med korrosion på metaloverflader, hvilket er afgørende for at opretholde integriteten og driftseffektiviteten af vindmøller og energianlæg.

 

Denne metode kan anvendes på et bredt udvalg af materialer, herunder metaller, plast og keramik, hvilket gør den alsidig til forskellige anvendelser inden for vind- og energisektoren.

Penetrant testning er forholdsvis enkel at udføre og kræver ikke komplekst udstyr, hvilket gør det muligt at udføre inspektioner på forskellige steder og under forskellige forhold.

 

Penetrant-test benyttes i 2 versioner:

 • Fluorescerende Penetrant Inspektion: Involverer brugen af fluorescerende farvestoffer, der lyser op under ultraviolet lys, hvilket tilbyder forbedret synlighed af defekter. Denne metode er særligt nyttig til detaljerede inspektioner og i situationer med lav belysning.

 

 • Farvekontrast (Synlig) Penetrant Inspektion: Anvender synlige farvestoffer til at fremhæve defekter. Denne metode er velegnet til velbelyste miljøer og til materialer, hvor brugen af fluorescerende farvestoffer ikke er praktisk.

 

 

Se andre produkter i kategorien:

Penetrant Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Penetrant-prøvning?

 

 


 

 

Visuel Inspektion (VT)

Visuel inspektion i vind- og energisektoren omfatter en række teknikker, der sigter mod at evaluere tilstanden af udstyr og infrastruktur gennem direkte observation.

Denne grundlæggende NDT-metode udnytter inspektørernes ekspertise til at identificere overfladedefekter, slid, korrosion og strukturelle anomalier, der kunne påvirke ydeevnen og sikkerheden af vindmøller og energisystemer.
Metoden anvendes bl.a. til:

 

 • Bladeinspektion: Inspektører vurderer visuelt vindmølleblades tilstand for tegn på skade, slid eller træthed, såsom revner, erosion og delaminering, hvilket er afgørende for at forebygge fejl.

 

 • Strukturel Vurdering: Den strukturelle integritet af tårne, naceller og andre komponenter inspiceres visuelt for korrosion, fejljustering, boltintegritet og andre potentielle problemer.

 

 • Overvågning af Overfladetilstand: Malingens degradering, overfladekorrosion og belægningens integritet på møller og infrastruktur kontrolleres for at sikre beskyttelse mod miljøelementer.

 

Den giver øjeblikkelig feedback om komponenternes tilstand, hvilket tillader hurtig identifikation af problemer uden behov for specialiseret udstyr.

Visuel inspektion er blandt de mest økonomiske NDT-metoder, der kræver minimale værktøjer ud over grundlæggende optiske hjælpemidler.

Visuel Inspektion kan anvendes på enhver synlig komponent i vindmøller og energisystemer, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til rutinemæssig vedligeholdelse og evaluering.

 

Metoden omfatter følgende teknikker:

 • Direkte Visuel Inspektion: Inspektører bruger deres blotte øje, eventuelt assisteret af lommelygter eller spejle, til at undersøge tilgængelige områder for tegn på forringelse eller skade.

 

 • Forbedret Visuel Inspektion: Forstørrelsesglas, kikkerter eller borekameraer anvendes til at inspicere svært tilgængelige områder eller nøje undersøge små defekter.

 

 • Fjern Visuel Inspektion (RVI): Droner eller robotkrybere udstyret med kameraer indsættes for at inspicere områder, der er usikre eller utilgængelige for mennesker, og leverer højopløsningsbilleder til detaljeret analyse.

X2000 Videoskop

 

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Visuel Inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Visuel Inspektion Produktkategori