NDT metoder i luftfart

Luftfart

Ikke-destruktive testmetoder (NDT) spiller en afgørende rolle i luftfartsindustrien og fungerer som hjørnestenen for at sikre strukturel integritet, pålidelighed og sikkerhed i flykomponenter gennem deres operationelle livscyklus.

 

Disse sofistikerede teknikker tillader grundig inspektion af materialer og samlinger uden at forårsage nogen skade, hvilket gør dem uundværlige for vedligeholdelse, kvalitetssikring og overholdelse af reguleringskrav i luftfartsingeniørarbejde.

 

Herunder er en oversigt over de primære NDT-metoder og hvordan de anvendes i luftfartsindustrien:

 

 

 

 


 

 

 

Ultralydstest (UT)

Ultralydstest (Ultrasound testing, UT) udnytter højfrekvente lydbølger til at trænge ind i materialer og detektere interne fejl eller karakteriseringer, såsom revner, delamineringer og hulrum.

Det er særligt effektivt til inspektion af kompositmaterialer og tykke metalafsnit fundet i flystrukturer og motor komponenter.

For eksempel anvendes ultralydstestning rutinemæssigt til at undersøge bindingen og laminatets integritet i kompositvinger eller flykropspaneler for at sikre, at de er fri for defekter, der kunne kompromittere flyets ydeevne eller sikkerhed.

Utralydtests kan trænge dybt ind i materialer, hvilket gør det muligt at detektere interne defekter, der ikke er tilgængelige med andre NDT-metoder.

Ultralydsinspektion kan identificere meget små fejl, hvilket tilbyder et højt detaljeniveau, der er afgørende for luftfartskomponenter, hvor selv mindre defekter kan have betydelige konsekvenser for sikkerhed og ydeevne.

Ultralydstestning giver øjeblikkelig feedback, hvilket muliggør vurdering og beslutningstagning på stedet.

UT kan anvendes på en bred vifte af materialer, herunder:

 

 • Inspektion af Kompositmaterialer: UT er ideel til at detektere delamineringer, hulrum og fiberbølger i kompositflystrukturer, som er afgørende for at opretholde deres styrke og ydeevne.
   
 • Tykkelsesmåling: Den anvendes til at måle tykkelsen af flyskrog og andre kritiske komponenter, hvilket hjælper med at vurdere slid og korrosion.
   
 • Svejseinspektioner: UT evaluerer kvaliteten af svejsninger i flyproduktion, hvilket identificerer eventuelle fejl, der kunne kompromittere svejsningens integritet.

KrautKramer USM 100

 

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

 

 


 

 

X-ris Digital Røntgen

 

 

 

 

 

Radiografi (Røntgen) (RT)

Ved hjælp af røntgenstråler eller gammastråler giver Radiografiske Test (RT) et detaljeret billede af et objekts interne struktur og afslører skjulte revner, hulrum og indeslutninger.

I luftfartsindustrien anvendes det til at inspicere kritiske komponenter såsom turbineblade for støbefejl eller for at verificere integriteten af svejsninger i flyets strukturelle ramme.

Denne metode er uvurderlig for vurdering af komplekse geometrier og materialer med høj densitet, hvor andre NDT-metoder kan være mindre effektive.

 

Den kan anvendes på en række materialer, herunder metaller, kompositter og keramik, hvilket gør den alsidig til inspektion af forskellige luftfartskomponenter såsom:

 

 • Inspektion af Svejsninger: RT anvendes til at undersøge svejsninger på flystrukturer og komponenter for revner, porøsitet og manglende vedhæftning, hvilket sikrer, at svejsningerne opfylder strenge sikkerhedsstandarder.
   
 • Inspektion af Kompositmaterialer: Den detekterer delaminering, hulrum og indeslutninger i kompositmaterialer, der anvendes i moderne fly, hvilket er afgørende for at opretholde strukturel integritet.
   
 • Defekter i Støbning og Smedning: RT identificerer defekter i støbte og smedede komponenter, såsom motorer og landingsgear, som kunne føre til fejl under operationelle belastninger.

 

RT tilbyder billeder med høj opløsning, der muliggør præcis identifikation og karakterisering af defekter.

Radiografierne fungerer som en permanent optegnelse af inspektionen, som kan være nyttig til overholdelse, kvalitetskontrol og fremtidig reference.

 

Se andre produkter i kategorien:

Røntgen Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Røntgen-inspektion?

 

 


 

 

Hvirvelstrømsprøvning (EC)

Hvirvelstrømsprøvning (Eddy Current Testing) inducerer elektromagnetiske felter i ledende materialer for at detektere overfladiske og underoverfladiske defekter.

Det er særligt nyttigt til inspektion af metaloverflader for revner, korrosion eller konduktivitetsændringer.

For eksempel anvendes wirbelstrømstestning til at undersøge flykroppen for træthedssprækker omkring nitter eller i områder, der er modtagelige for spændingskorrosion, uden behov for at fjerne maling.

 

Hvirvelstrømsprøvning er meget følsom over for små revner og andre diskontinuiteter på eller nær overfladen, som er kritiske i flykomponenter for at opretholde strukturel integritet og sikkerhed. Den kan anvendes på et bredt udvalg af materialer og komponenter, bl.a.:

 

 • Inspektion af Flykrop og Vinger: ECT anvendes til at detektere korrosion og træthedssprækker i aluminiumshuden på fly.
   
 • Analyse af Motor komponenter: Den inspicerer motorblade og andre kritiske komponenter for revner, der kunne føre til motorfejl.
   
 • Måling af Ledningsevne: ECT kan måle den elektriske ledningsevne af materialer, hvilket er nyttigt til materialeidentifikation og vurdering af egenskaber såsom varmebehandlings tilstand.

 

Hvirvelstrøm tillader hurtig scanning af komponenter og giver realtidsfeedback, hvilket letter øjeblikkelig beslutningstagning vedrørende komponentens tilstand.

I modsætning til nogle NDT-metoder, der kræver omfattende overfladeforberedelse, kan ECT udføres med minimal forberedelse, hvilket sparer tid og ressourcer.

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Hvirvelstrømsprøvning?

Se andre produkter i kategorien:

Hvirvelstrømsprøvning Produktkategori

 

 


 

 

Magnetprøvning Sæt Multi
(Sort og Fluoerescerende)

 

 

 

 

 

 

Magnetpulverprøvning (MT)

Magnetprøvning (MT) introducerer et magnetisk felt i ferromagnetiske materialer, hvilket forårsager magnetisk fluxlækage omkring diskontinuiteter, som derefter visualiseres med magnetiske partikler.

Magnetprøvning er ideelt til at detektere overfladiske og nærliggende overfladedefekter i motordele, landingsstel og andre kritiske stål- eller jernkomponenter.

Det kan hurtigt afsløre hårfine revner eller små underoverfladeanomalier, som kunne føre til katastrofale fejl, hvis de forbliver uopdagede.

Magnetpulverprøvning er i stand til at detektere meget fine revner og andre overfladiske diskontinuiteter, som er kritiske for flysikkerhed og ydeevne.

 

Metoden tillader hurtig undersøgelse af store områder og komplekse geometrier, hvilket gør den ideel til luftfartsfremstilling og vedligeholdelsesplaner.

Den kan anvendes på et bredt udvalg af ferromagnetiske komponenter inden for fly, bl.a.:

 

 • Motordele: Inspektion af turbineblade, aksler og andre kritiske motordele for overfladerevner, som kunne føre til fejl under belastning.
   
 • Strukturelle Komponenter: Undersøgelse af flykroppe, landingsudstyr og andre strukturelle dele for revner og slid, som kunne påvirke flyets strukturelle integritet.
   
 • Svejseinspektioner: Evaluering af svejsninger på flystrukturer og komponenter for at detektere revner eller manglende vedhæftning, som kunne kompromittere styrke og sikkerhed.

 

Metoden kræver minimal overfladeforberedelse sammenlignet med andre NDT-teknikker, hvilket letter hurtigere og mere effektive inspektioner.

 

Se andre produkter i kategorien:

Magnetpulverprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Magnetpulverprøvning?

 

 


 

 

Penetrant Test (PT)

Penetranttest (PT) involverer anvendelse af en flydende farve på overfladen af ikke-porøse materialer for at afsløre revner og andre overfladebrydende defekter.

 

Denne metode anvendes bredt på flyets ydre og motordele lavet af ikke-ferrometaller, såsom aluminiumslegeringer, for at detektere fejl, der kunne påvirke aerodynamisk ydeevne eller føre til strukturelle fejl.

 

Penetrant foretrækkes for sin enkelthed, omkostningseffektivitet og høj følsomhed over for små overfladeanomalier.

 

Penetrantvæske kan detektere meget små overfladebrydende defekter, som måske ikke er synlige for det blotte øje, hvilket er afgørende i luftfartsindustrien, hvor selv den mindste fejl kan føre til katastrofale fejl.

 

Den kan anvendes på et bredt udvalg af ikke-porøse materialer, herunder metaller, plast og keramik, hvilket gør den velegnet til forskellige luftfartskomponenter såsom motordele, landingsudstyr og flystrukturer.

 

Penetrant er forholdsvis billig sammenlignet med andre NDT-metoder, hvilket gør den til en attraktiv mulighed for både fremstillings- og vedligeholdelsesinspektioner.

 

Samtidig kræver metoden ikke komplekst udstyr eller højt specialiserede operatører, hvilket gør den tilgængelig for rutinemæssige inspektioner.

Penetrant Sæt

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Penetrant-prøvning?

Se andre produkter i kategorien:

Penetrant Produktkategori

 

 


 

 

X2000 Videoskop

 

 

 

 

 

Visuel Inspektion (VT)

På trods af at være den enkleste form for NDT, forbliver visuel inspektion en af de mest effektive teknikker til at identificere overfladedefekter, korrosion, fejljusteringer og generel slid.

Udstyret med borekameraer, forstørrelsesglas og andre optiske hjælpemidler kan inspektører detektere problemer, der kunne kompromittere flyets integritet eller ydeevne.

Visuel inspektion fungerer som en grundlæggende kontrol i både rutinemæssig vedligeholdelse og før kritiske flyoperationer.

 

Inspektører observerer direkte komponentens overflade for at identificere uregelmæssigheder såsom revner, korrosion, fejljusteringer og slid.

Forstørrelsesglas, spejle, boreskoper og endoskoper forbedrer evnen til at detektere subtile overfladetilstande og tilgå svært tilgængelige områder, bl.a. bliver visuel inspektion brug til:

 

 • Overvågning af Overfladetilstand: Inspektion af flyets ydre for skader, korrosion og slid, der kunne kompromittere den strukturelle integritet.
   
 • Samlebekræftelse: Sikring af, at alle komponenter er korrekt samlet, fastgjort, og at der ikke mangler dele.
   
 • Inspektion af Belægning og Maling: Kontrol for revner, blisterdannelse eller afskalning i beskyttende belægninger og maling, som kunne indikere underliggende problemer eller udsætte materialer for miljøskader.
   
 • Lækagedetektion: Identifikation af tegn på lækage af væsker, hvilket kunne indikere problemer med brændstofsystemer, hydraulik eller motorer.

 

Eventuelle fund fra den visuelle inspektion dokumenteres med fotografier og detaljerede rapporter, som er afgørende for vedligeholdelsesregistreringer og beslutningsprocesser.

Baseret på inspektionsresultaterne kan yderligere NDT-metoder anbefales, eller øjeblikkelige vedligeholdelsesaktioner kan iværksættes.

Visuel inspektion tillader en hurtig evaluering af komponentens overfladetilstand, hvilket tilbyder en øjeblikkelig bestemmelse af dens status.

Samtidig er Visuel Inspektion den eneste metode til at undersøge indvendigt i motoror, gear og andre trænge steder som kun er tilgængelige med video- og endoskoper, hvilket muliggør inspektion uden at skulle skille maskineri ad først.

 

Se andre produkter i kategorien:

Visuel Inspektion Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Visuel Inspektion?