Lækagedetektion

Vakuumlækagestestere muliggør hurtig og pålidelig lækagetest af svejsesømme på containere, rørledninger og mange andre svejsede konstruktioner ved hjælp af bobleprøvemetoden i henhold til DIN EN 1593. 

preload spinner

Denne testmetode kan også bruges til at inspicere støbninger for kontinuerlige defekter (revner, porøsitet). Lækagedetektion udføres f.eks. før en trykprøve. VSP-lækagetestere og vakuumklokker bruges også især i tilfælde, hvor de komponenter, der skal testes, kun er tilgængelige fra den ene side, eller når der er tale om åbne konstruktioner (for eksempel tankbunde eller opsamlingsbassiner).