NDT Metoder i Tykkelsesmåling

 

Tykkelsesmåling

 

Til inspektion og måling af tykkelsen på beholdere, rør og andre industrielle komponenter anvendes flere ikke-destruktive testmetoder (NDT). Disse metoder muliggør nøjagtig måling af materialetykkelse uden at beskadige eller forstyrre den inspicerede genstand.

 

Disse NDT-metoder tilbyder forskellige fordele afhængigt af den specifikke applikation, materialetype og de krævede nøjagtighedsniveauer. Valget af metode afhænger af den specifikke inspektionsopgave, herunder adgang til testområdet, materialets egenskaber og den ønskede opløsning. Korrekt anvendelse af disse metoder sikrer nøjagtige målinger, hvilket er afgørende for at opretholde sikkerheden og integriteten af industrielle anlæg og strukturer.

Her er et overblik over forskellige NDT-metoder, der anvendes til Tykkelsesmåling:

 

 

 


 

 

Ultralydstest (UT)

 

Ultralydsprøvning (UT) er en bredt anvendt ikke-destruktiv testmetode (NDT), der benytter højfrekvente lydbølger til at måle tykkelsen af materialer og til at identificere fejl såsom korrosion, erosion, eller revner inden i et materiale. Denne metode er særlig effektiv til inspektion af både metaller og en række ikke-metalliske materialer.

Hvordan Ultralydsprøvning Fungerer for Tykkelsesmåling

Ved ultralydsprøvning til tykkelsesmåling udsendes ultralydsvibrationer ind i materialet ved hjælp af en transducer, som også fungerer som modtager af de ekkoer, der reflekteres tilbage fra materialets bagside eller fra eventuelle fejl inden i materialet. Tiden det tager for lydbølgen at rejse gennem materialet og tilbage til transduceren måles, og da lydens hastighed i det givne materiale er kendt, kan materialets tykkelse beregnes nøjagtigt.

Hvorfor Ultralydsprøvning Anvendes til Tykkelsesmåling

 • Nøjagtighed: UT giver meget præcise målinger af materialetykkelse, hvilket er afgørende for at vurdere materialets integritet og levetid.
 • Alsidighed: Metoden kan anvendes på en bred vifte af materialer, inklusive metaller, plast, glas, keramik og kompositmaterialer.
 • Dybdeinspektion: Udover at måle tykkelse kan ultralydsprøvning også identificere og lokalisere fejl inden i materialet, hvilket giver en omfattende vurdering af materialets tilstand.
 • Ikke-Destruktiv: Da metoden er ikke-destruktiv, kan inspektionen udføres uden at beskadige eller ændre på det inspicerede objekt.

Anvendelser af Ultralydsprøvning for Tykkelsesmåling

 • Olie- og Gasindustrien: Måling af vægtykkelsen på rørledninger og lagertanke for at identificere korrosion og erosion, der kan føre til lækager.
 • Luftfartsindustrien: Inspektion af flykroppe, motordele og andre kritiske komponenter for at sikre, at de opfylder sikkerhedsstandarderne.
 • Skibsbygning: Måling af skrogtykkelsen på skibe for at vurdere korrosionsskader og sikre skibets strukturelle integritet.
 • Fremstillingsindustrien: Kontrol af tykkelsen på metalplader, rør og andre fremstillede komponenter for at sikre, at de opfylder specifikationerne.

Ultralydsprøvning til tykkelsesmåling er en uundværlig teknik i mange industrier, da den sikrer, at materialer og komponenter opretholder deres styrke og sikkerhed gennem hele deres levetid. Denne metode spiller en central rolle i forebyggende vedligeholdelse og kvalitetskontrolprocesser.

 

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

 

 


 

 

Hvirvelstrømsprøvning

 

Hvirvelstrømsprøvning (Eddy Current Testing, ECT) er en ikke-destruktiv testmetode, der anvendes til at måle tykkelsen af materialer og til at detektere overflade- og nær-overfladefejl. Denne metode er især effektiv til anvendelse på ledende materialer og bygger på principperne om elektromagnetisk induktion.

Hvordan Hvirvelstrømsprøvning Fungerer for Tykkelsesmåling

Hvirvelstrømsprøvning til tykkelsesmåling involverer placeringen af en spole, som bærer en vekselstrøm, nær materialet, der skal undersøges. Når strømmen passerer gennem spolen, genereres et varierende magnetisk felt, som inducerer Hvirvelstrømme i det ledende materiale. Disse Hvirvelstrømme genererer deres eget magnetfelt, som påvirker spolen og ændrer dens impedans. Ved at analysere disse ændringer kan man måle materialets tykkelse eller detektere fejl som korrosion, der påvirker materialets ledningsevne og dermed Hvirvelstrømmenes egenskaber.

Hvorfor Hvirvelstrømsprøvning Anvendes til Tykkelsesmåling

 • Ikke-Kontakt Metode: ECT kræver ikke direkte kontakt med materialet, hvilket gør det muligt at måle tykkelsen på varme, bevægende eller svært tilgængelige objekter.
 • Hurtig Måling: Hvirvelstrømsprøvning tillader hurtig scanning og er derfor velegnet til kvalitetskontrol i produktionslinjer.
 • Alsidighed: Metoden kan anvendes på en bred vifte af ledende materialer og er særlig nyttig til at måle tykkelsen af tynde plader, rør og belægninger.

Anvendelser af Hvirvelstrømsprøvning for Tykkelsesmåling

 • Luftfartsindustrien: Måling af tykkelsen på flykomponenter for at sikre, at de opfylder de krævede specifikationer for sikkerhed og ydeevne.
 • Automobilindustrien: Kontrol af belægningstykkelsen på metaldele for at sikre korrekt korrosionsbeskyttelse og finish.
 • Rørledninger og Tankanlæg: Overvågning af korrosion og erosion i rør og tanke for at forhindre lækager og svigt.
 • Metalproduktion: Tykkelsesmåling af metalplader og -ruller under fremstillingsprocessen for at sikre produktkvalitet.

Hvirvelstrømsprøvning til tykkelsesmåling spiller en kritisk rolle i industriel inspektion ved at tilbyde en hurtig, nøjagtig og ikke-invasiv metode til at overvåge materialets integritet. Dette sikrer, at komponenter og strukturer opretholder deres funktionalitet og sikkerhed over tid.

 
 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Hvirvelstrømsprøvning?

 

Se andre produkter i kategorien:

Hvirvelstrømsprøvning Produktkategori