Lagtykkelsesmåling

Hvad er Lagtykkelsesmåling?

Tykkelsen af belægninger på metallisk underlag kan måles med simple metoder, når belægning og underlag har væsentligt forskellige magnetiske eller elektriske egenskaber.
Tykkelsen af ikke-ferromagnetiske belægninger på ferromagnetiske underlag måles lettest med instrumenter baseret på magnetiske eller elektromagnetiske principper.

De magnetiske metoder anvendes hovedsageligt til måling af belægningstykkelser af maling, plast og umagnetiske metalbelægninger på 'blødt' stål. Dvs. stål hårdhed op til 550-600 HV.
Nøjagtigere og bedre reproducerbare målinger opnås med elektromagnetisk induktive metoder.
Det ikke ferro-magnetiske lag danner et gab i den magnetiske kreds mellem basismaterialet og målesonden. Induktansen i en spole med jernkerne eller i en transformerkerne varierer med gabets størrelse.
Ændringer i induktansen kan via en passende elektronik omsættes til et mål for belægningstykkelse, som udlæses på et display.

preload spinner

Historisk set: 

Korrosionsbeskyttelse eller dekorative belægninger har til alle tider skullet have en vis tykkelse for at opfylde deres mission. Der opstod derfor for mange år siden et ønske om apparater, som tillod hurtige og relativt nøjagtive målinger af belægningstykkelser på metaller.

 

Med stål som vigtigste konstruktionsmateriale, var det naturligt, at man fra starten interesserede sig for den magnetiske tiltrækningskraft, der tydeligt aftager med afstanden når en magnet fjernes fra et stålemne. Den fjederophængte magnet som tykkelsesmåler opfandt næsten sig selv.

 

Desværre blev nøjagtigheden ikke overvældende, så efterhånden som halvlederteknikken vandt frem, og der udvikledes lette og stabile forstærkere, som kunne registrere ganske små ændringer i elektromagnetiske kredsløb, kom der en række stadigt forbedrede apparater frem, som benyttede sig af magnetisk induktive principper. Allerede i begyndelsen af 60'erne var der apparater så gode som dagens, men de var temmelig klodsede og ikke helt billige. Udviklingen siden er mest gået med at udvikle mere brugervenlige apparater.