Hvad er Materialeanalyse? (PMI)

Materialeanalyse (PMI)

Materialeanalyse, også kaldet Emissionsspektroskopi er en metode til kvalitativ og semi-kvantitativ analyse af ståls kemiske sammensætning, primært til typeidentifikation og sortering.
Analysen sker ved, at en lysbue tændes mellem en vibrerende Wolframelektrode og prøveoverfladen. Lyset som udsendes fra lysbuen splittes i et prismesystem op i spektrallinier, der betragtes igennem et okular.

 

Spektret består af linier for jern, der anvendes som referencelinier, og af linier som er karakteristiske for de øvrige grundstoffer i prøven. En række karakteristiske linier er identificerbare direkte udfra den kalibrerede skala.

Andre må findes af operatøren på baggrund af de kendte linier og et oversigtsspejtrum.

Prøver med kendt indhold af de aktuelle grundstoffer kan være en stor hjælp ved søgning efter spektrallinier, hvis skalaværdi ikke er kendt.

Hvad er Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)?

Som navnet antyder er LIBS metoden baseret på laser lys og fungerer ved at pulsere en høj-energi laser på et materiale for at frigive ioniseret plasma, der herefter kan afmåles og identificeres ud fra plasmaens signatur.

 

Den store fordel ved LIBS er størrelsen på udstyret som i vores nye produkter er håndholdte og meget let-anvendelige.

Udstyret anvendes primært til sorteringsopgaver. Endvidere kan analysen finde anvendelse ved kontrol af den kemiske sammenhæng i emner eller komponenter, hvor prøveudskæring er utilladelig/uhensigtsmæssig.

Hvad er Optical Emission Spectroscopy (OES)?

Optisk Emissionsspektroskopi (OES) finder anvendelse i transportable udstyr.
Udstyret har foruden generelle analysefaciliteter også muligheder for sortering d.v.s. sammenligning med indkodet standard og med mulighed for programmering af kassationsniveau og optisk eller akustisk alarm ved kassationsniveau.

Hvad er X-Ray Fluorescence (XRF)?

Transportabelt røntgenfluorescens analyseudstyr har udover analysemulighed på enkelte elementer også mulighed for gennem et indbygget referencedatalager at klassificere ca. 100 standardkvaliteter. Udover stål kan udstyret analysere visse kobberlegeringer.

Udstyret anvendes primært til sorteringsopgaver. Endvidere kan analysen finde anvendelse ved kontrol af den kemiske sammenhæng i emner eller komponenter, hvor prøveudskæring er utilladelig/uhensigtsmæssig.