NDT Metoder til Korrosion Inspektion

 

Korrosion Inspektion

Korrosionsdetektion refererer til processen med at identificere og lokalisere områder, hvor materialer, typisk metaller, er blevet nedbrudt på grund af kemiske reaktioner med deres omgivelser. Dette kan omfatte rustdannelse på stål eller oxidering af andre metaller.

Målet med korrosionsdetektion er at finde og vurdere omfanget af korrosion for at forhindre yderligere skade, opretholde materialets integritet og sikkerhed og planlægge vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.

Korrosionsdetektion er afgørende i mange industrier, herunder olie og gas, maritime operationer, infrastruktur og produktion, da uopdaget korrosion kan føre til kostbare reparationer, nedetid og i alvorlige tilfælde ulykker eller strukturelle svigt.

Til detektion og inspektion af korrosion anvendes en række forskellige ikke-destruktive testmetoder (NDT), som hver især har sine fordele afhængigt af materialetypen, tilgængeligheden af inspektionsområdet og den specifikke anvendelse. Her er en liste over de mest almindeligt anvendte NDT-metoder til korrosionsdetektion:

 

 

 


 

 

Visuel Inspektion (VT)

 

Visuel inspektion er en af de mest grundlæggende og alligevel kraftfulde ikke-destruktive testmetoder (NDT), der anvendes til at identificere og vurdere korrosion i forskellige materialer og strukturer. Denne metode er baseret på den direkte observation af en kvalificeret inspektør, som anvender sin erfaring og ekspertise til at evaluere tilstanden af en komponent eller konstruktion. Visuel inspektion kan suppleres med hjælpemidler såsom forstørrelsesglas, endoskoper, videokameraer og fotografering for at forbedre evnen til at identificere overfladefejl, herunder korrosion, revner, misfarvninger og andre tegn på materialeskade.

Hvorfor Visuel Inspektion Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Øjeblikkelig Feedback: Visuel inspektion giver øjeblikkelig feedback om tilstanden af det inspicerede område, hvilket muliggør hurtig identifikation af potentielle problemer.
 • Lav Teknologisk Kompleksitet: Metoden kræver minimalt udstyr, hvilket gør den til en kosteffektiv løsning for mange anvendelser.
 • Alsidighed: Visuel inspektion kan anvendes på næsten ethvert materiale og i en bred vifte af industrier og applikationer.
 • Brugervenlighed: Metoden er direkte og let at anvende, kræver minimal forberedelse af overfladen og kan udføres hurtigt.

Anvendelser af Visuel Inspektion i Korrosionsinspektion

 • Rørledninger og Tankanlæg: Regelmæssige visuelle inspektioner anvendes til at identificere korrosion og andre tegn på nedbrydning, som kan kompromittere rørledningers eller tankes integritet.
 • Maritime Strukturer: Skibe og offshore-platforme gennemgår visuelle inspektioner for at vurdere korrosionsniveauer og sikre, at strukturelle elementer forbliver sikre og funktionelle.
 • Infrastruktur: Broer, bygninger og andre konstruktioner inspiceres visuelt for at identificere korrosion, der kan påvirke deres bæreevne og levetid.
 • Kraftværker: Visuel inspektion hjælper med at identificere korrosion på kritiske komponenter, hvilket er afgørende for at opretholde driftssikkerheden og forebygge uforudsete nedbrud.
 • Luftfart: Flykroppen, motorer og andre kritiske komponenter undergår regelmæssige visuelle inspektioner for at opdage korrosion, der kan påvirke flyets sikkerhed.

Visuel inspektion spiller en kritisk rolle i vedligeholdelsesprogrammer og sikkerhedsstyringssystemer ved at tilvejebringe en direkte og effektiv metode til at detektere korrosion og andre overfladerelaterede defekter. Dette sikrer, at nødvendige reparationer eller udskiftninger kan planlægges og udføres rettidigt for at forlænge anlæggets levetid og opretholde sikker drift.

X2000 Videoskop

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Visuel Inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Visuel Inspektion Produktkategori

 

 


 

 

Ultralydstest (UT)

 

Ultralydsprøvning (UT) er en væsentlig ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes bredt til inspektion for korrosion i en række industrielle applikationer. Denne metode udnytter højfrekvente lydbølger til at undersøge og måle tykkelsen af materialer samt til at identificere eventuelle indre defekter, såsom korrosionsskader, sprækker og inklusioner.

Hvordan Ultralydsprøvning Fungerer

Ved ultralydsprøvning transmitteres lydbølger ind i det materiale, der undersøges, ved hjælp af en transducer. Når disse bølger møder grænseflader inden i materialet, såsom mellem et korroderet og et ikke-korroderet område, reflekteres de tilbage til transduceren. Tidspunktet mellem udsendelse og modtagelse af disse ekkoer samt ændringer i de reflekterede bølgers styrke anvendes til at bestemme materialets tykkelse og til at identificere og lokalisere korrosion.

Hvorfor Ultralydsprøvning Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Præcision: UT tilbyder høj præcision i målingen af materialetykkelse og i detektionen af korrosion, hvilket gør det muligt at identificere problemområder med stor nøjagtighed.
 • Dybdepenetration: Ultralyd kan trænge dybt ind i de fleste materialer, hvilket gør det muligt at detektere korrosion, der ligger dybt under overfladen.
 • Ikke-Destruktivt: Som en NDT-metode, beskadiger ultralydsprøvning ikke det materiale, der undersøges, hvilket gør det ideelt til løbende vedligeholdelse og inspektion.
 • Alsidighed: UT kan anvendes på en bred vifte af materialer, herunder de fleste metaller og mange ikke-metalliske materialer.

Anvendelser af Ultralydsprøvning i Korrosionsinspektion

 • Rørledninger og Tankanlæg: UT anvendes til at inspicere for korrosion i rørledninger og tankanlæg inden for olie- og gasindustrien samt i vandforsyningssystemer.
 • Maritime Strukturer: Skibsskrog og offshore-platforme inspiceres regelmæssigt for korrosion for at sikre deres integritet og sikkerhed.
 • Kraftværker: Komponenter som kedler og dampgeneratorrør gennemgår ultralydsinspektion for at identificere korrosion, der kunne føre til nedbrud.
 • Infrastruktur: Broer, bygninger og andre konstruktioner inspiceres for korrosion som en del af forebyggende vedligeholdelsesprogrammer.

Ultralydsprøvning er en effektiv metode til korrosionsinspektion, der hjælper med at sikre sikkerheden og integriteten af en bred vifte af industrielle anlæg og strukturer ved at identificere korrosion tidligt, hvilket muliggør rettidig intervention og vedligeholdelse.

 

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

 

 


 

 

Radiografi (Røntgen) (RT)

 

Radiografisk testning (RT), også kendt som røntgenundersøgelse, er en ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes til at identificere og evaluere interne defekter såsom korrosion, revner og porøsitet inden i et materiale eller en samling. Denne metode gør brug af røntgenstråler eller gammastråler til at skabe billeder af et objekts indre struktur, hvilket giver mulighed for en detaljeret inspektion uden at beskadige objektet.

Hvordan Radiografisk Testning Fungerer

Radiografisk testning involverer placeringen af en strålekilde på den ene side af det testobjekt, der skal inspiceres, og en detektor (film eller digital detektor) på den modsatte side. Strålerne passerer gennem objektet og registreres af detektoren. Tykkere eller tættere materialer vil absorbere mere stråling, hvilket resulterer i lysere områder på detektoren, mens tyndere eller mindre tætte områder vil lade flere stråler passere og derfor fremstå mørkere. Defekter som korrosion vil ændre materialernes tæthed og dermed ændre strålingens passage, hvilket gør det muligt at identificere dem på det radiografiske billede.

Hvorfor Radiografisk Testning Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Intern Visualisering: RT giver en unik mulighed for at "se ind" i materialer og identificere interne korrosionsområder, som ikke kan detekteres med overfladeinspektionsteknikker.
 • Ikke-Destruktiv Metode: Da RT ikke kræver fysisk adgang til materialets indre, er det en ideel metode til at undersøge komponenter, der er i drift, eller som er svært tilgængelige.
 • Præcis Lokalisering: Metoden tillader præcis lokalisering og karakterisering af korrosion, herunder dybde og omfang, hvilket er afgørende for at vurdere et objekts tilstand og integritet.
 • Alsidighed: RT kan anvendes på en bred vifte af materialer og i mange forskellige applikationer, fra rørledninger og trykbeholdere til strukturelle komponenter i bygninger og broer.

Anvendelser af Radiografisk Testning i Korrosionsinspektion

 • Olie- og Gasindustrien: Inspektion af rørledninger, trykbeholdere og andre udstyrskomponenter for at identificere korrosion, der kunne føre til lækager eller svigt.
 • Luftfartsindustrien: Undersøgelse af flykroppe og motorkomponenter for korrosion, som kan kompromittere sikkerheden.
 • Maritime Anvendelser: Inspektion af skibsskrog og andre strukturelle dele for korrosion, som er særligt relevant i aggressive maritime miljøer.
 • Kraftværker: Evaluering af dampturbiner, kedler og andre kritiske komponenter for interne korrosionsproblemer, der kan påvirke driftssikkerheden.

Radiografisk testning er således en kraftfuld og alsidig metode til korrosionsinspektion, der giver dyb indsigt i materialets tilstand og hjælper med at sikre pålideligheden og sikkerheden af industrielle anlæg og konstruktioner.

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Røntgen-inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Røntgen Produktkategori

 

 


 

 

Magnetprøvning Sæt Multi
(Sort og Fluoerescerende)

 

Magnetpulverprøvning (MT)

 

Magnetisk partikelinspektion (MPI) er en ikke-destruktiv testmetode (NDT), der primært anvendes til at opdage overflade- og lige under overfladen liggende defekter i ferromagnetiske materialer. Selvom MPI oftest associeres med detektion af revner, kan metoden også være nyttig i inspektion for korrosion, især når korrosionen forårsager eller er forbundet med overfladefejl som f.eks. revner, porer eller andre uregelmæssigheder, der kan fanges af magnetiske partikler.

Hvordan Magnetisk Partikelinspektion Fungerer

I en MPI-proces magnetiseres det materiale, der skal inspiceres, ved hjælp af en direkte eller indirekte magnetisk kilde. Når materialet er magnetiseret, påføres små magnetiske partikler overfladen - enten i tør form eller suspenderet i en væske. Hvis der er overfladefejl, som f.eks. revner forårsaget af korrosion, vil de skabe en afbrydelse i det magnetiske felt, hvilket resulterer i lækagefelt. De påførte magnetiske partikler vil samle sig omkring disse lækagefelter, hvilket gør defekterne synlige for inspektøren.

Hvorfor Magnetisk Partikelinspektion Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Sensitivitet: MPI er særligt følsom over for små overfladefejl, hvilket gør det muligt at opdage begyndende korrosion, der kan udvikle sig til mere alvorlige problemer.
 • Hurtig Inspektion: Metoden tillader hurtig inspektion af store overfladearealer, hvilket er afgørende i mange industrielle miljøer for at minimere nedetid.
 • Minimal Overfladeforberedelse: Selvom en vis forberedelse er nødvendig, kræver MPI ikke så omfattende overfladebehandling som andre metoder, hvilket gør det til en praktisk løsning i felten.

Anvendelser af Magnetisk Partikelinspektion i Korrosionsinspektion

 • Olie- og Gasindustrien: MPI anvendes til at inspicere overfladefejl på rørledninger, boreudstyr og offshore-konstruktioner, hvor tidlig detektion af korrosion er kritisk for at forhindre lækager og strukturelle svigt.
 • Maritime Anvendelser: Skibsskrog og andre maritime strukturer, der er udsat for korrosive miljøer, kan inspiceres for korrosionsrelaterede overfladefejl.
 • Broer og Infrastruktur: MPI anvendes til at inspicere brokonstruktioner og andre elementer i infrastrukturen for korrosionsinduceret skade, der kan kompromittere strukturel integritet.
 • Automobil- og Luftfartsindustrien: Kritiske komponenter, såsom landingsstel og bilchassis, kan inspiceres for korrosionsskader, der kan føre til revnedannelse.

Selvom magnetisk partikelinspektion primært er rettet mod detektion af overfladefejl, spiller den en vigtig rolle i korrosionsinspektion ved at identificere de første tegn på materialedegradation. Dette gør det muligt for virksomheder at træffe proaktive vedligeholdelsesbeslutninger og forlænge levetiden af deres udstyr og strukturer.

 

Se andre produkter i kategorien:

Magnetpulverprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Magnetpulverprøvning?

 

 


 

 

Penetrant Test (PT)

 

Penetrantprøvning, også kendt som farvepenetrantinspektion eller væskepenetrantinspektion, er en ikke-destruktiv testmetode (NDT) anvendt til at opdage overfladedefekter såsom revner, porøsitet, og interkristallin korrosion i ikke-porøse materialer. Denne metode er særligt effektiv for at identificere fejl, der er åbne til overfladen, og den kan anvendes på en bred vifte af materialer, herunder metaller, plast og keramik.

Hvordan Penetrantprøvning Fungerer

Penetrantprøvning involverer flere trin, hvor det første trin er at påføre en flydende penetrant på overfladen af det materiale, der skal inspiceres. Denne penetrant er i stand til at trænge ind i eventuelle overfladedefekter ved kapillæraktion. Efter en vis virketid, hvor penetranten har haft tid til at sive ind i defekterne, fjernes overskydende penetrant fra overfladen. Derefter påføres et lag af udvikler, som trækker penetranten ud af defekterne og skaber en synlig indikation af fejlen på overfladen.

Hvorfor Penetrantprøvning Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Høj Sensitivitet: Metoden er ekstremt følsom over for små overfladedefekter, hvilket gør den ideel til at detektere tidlige stadier af korrosion eller korrosionsprodukter, der kunne indikere begyndende skade.
 • Alsidighed: Kan anvendes på en lang række overfladetyper og materialer, hvilket gør den til en fleksibel løsning for mange industrier.
 • Enkel Anvendelse: Penetrantprøvning kræver ikke komplekst udstyr eller højt specialiserede operatører, hvilket gør den til en praktisk og omkostningseffektiv metode for mange anvendelser.

Anvendelser af Penetrantprøvning i Korrosionsinspektion

 • Luftfartsindustrien: Inspektion af flykomponenter for at identificere korrosionsskader eller revner, der kan kompromittere sikkerheden.
 • Maritime Anvendelser: Kontrol af skibsskrog og andre maritime strukturer for tegn på korrosion eller skader forårsaget af korrosion.
 • Olie- og Gasindustrien: Undersøgelse af rørledninger, ventiler og andre udstyrskomponenter for korrosionsskader, der kunne føre til lækager eller svigt.
 • Kraftværker: Inspektion af komponenter udsat for korrosive miljøer for at sikre integriteten af kraftværkets udstyr.
 • Automobilindustrien: Evaluering af kritiske komponenter for korrosionsskader, der kan påvirke køretøjets sikkerhed og ydeevne.

Penetrantprøvning spiller en afgørende rolle i korrosionsinspektion ved at tilbyde en effektiv metode til tidlig detektion af overfladedefekter, hvilket muliggør rettidig intervention og forebyggelse af yderligere skader.

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Penetrant-prøvning?

Se andre produkter i kategorien:

Penetrant Produktkategori

 

 


 

 

Hvirvelstrømsprøvning

 

Hvirvelstrømsprøvning (Eddy Current Testing, ECT) er en ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes til at detektere overfladedefekter, herunder korrosion, i ledende materialer. Denne metode er baseret på elektromagnetisk induktion til at generere Hvirvelstrømme (eddy currents) i det materiale, der testes, og analyserer forstyrrelser i disse strømme forårsaget af materialefejl.

Hvordan Hvirvelstrømsprøvning Fungerer

Hvirvelstrømsprøvning involverer placering af en spole, der bærer vekselstrøm, nær eller i kontakt med det testobjekt. Strømmen i spolen genererer et magnetisk felt, som igen inducerer Hvirvelstrømme i det ledende materiale. Når disse Hvirvelstrømme støder på en materialefejl, såsom korrosion eller revner, ændres deres strømningsmønster. Disse ændringer detekteres af testudstyret, som kan give oplysninger om tilstedeværelsen, placeringen og i nogle tilfælde størrelsen af fejlen.

Hvorfor Hvirvelstrømsprøvning Anvendes til Korrosionsinspektion

 • Høj Sensitivitet: ECT er særligt følsom overfor små fejl og kan detektere tidlige stadier af korrosion, der endnu ikke er synlige på overfladen.
 • Ikke-Kontakt Metode: Da ECT kan udføres uden direkte kontakt med materialet, er det ideelt til inspektion af varme, ru eller sarte overflader.
 • Hurtig Inspektion: ECT tillader hurtig scanning af store overfladearealer, hvilket gør det muligt at identificere problemområder effektivt.
 • Alsidighed: Metoden kan anvendes på en bred vifte af ledende materialer og er særligt nyttig til inspektion af rør, plader og komplekse geometrier.

Anvendelser af Hvirvelstrømsprøvning i Korrosionsinspektion

 • Luftfartsindustrien: ECT anvendes til at inspicere flykroppe, motorblade og andre komponenter for korrosion og revner, der kan påvirke flysikkerheden.
 • Olie- og Gasindustrien: Inspektion af rørledninger og varmevekslere for intern eller ekstern korrosion, der kan føre til lækager eller svigt.
 • Kraftværker: Anvendes til at kontrollere dampgeneratorrør og andre kritiske komponenter for korrosion, som kan kompromittere anlæggets effektivitet og sikkerhed.
 • Automobilindustrien: Inspektion af metaldele for korrosion, der kan påvirke køretøjets integritet og ydeevne.

Hvirvelstrømsprøvning er en værdifuld metode til korrosionsinspektion, der tilbyder en effektiv, hurtig og ikke-kontakt løsning for at sikre materialets integritet og forlænge levetiden af industrielle komponenter og strukturer.

 

Se andre produkter i kategorien:

Hvirvelstrømsprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Hvirvelstrømsprøvning?