Magnetprøvning ( MT )

Hvad er Magnetpulver-prøvning?

Magnetpulvermetoden er en ikke-destruktiv prøvningsmetode, der er velegnet til påvisning af overfladefejl som revner, bindingsfejl og laminering m.m. i ferromagnetiske materialer.
I brugen af metoden udnyttes det, at en overfladefejl i et ferromagnetisk emne som er magnetiseret, vil forstyrre magnetfeltet i emnet.
Ved at udnytte denne effekt, samles magnetpartiklerne langs revnen og gør en ellers usynlig revne, synlig.
 

Magnetpulvermetoden har mange værdifulde fordele i forbindelse med kontrol af ferromagnetiske materialer:

- Det er en af de sikreste og mest følsomme metoder til at finde overfladerevner.
- Metoden er hurtig, enkel og billig.
- Indikationerne afbildes direkte på emnets overflade.
- Metoden er upåvirket af eventuelle aflejringer i revnerne, som f.eks. olie, fedt eller andre metaller.
- Metoden kan anvendes selv på emner med mindre malingstykkelser.
- Der stilles ikke store krav til forbehandling af emnets overflade.
- Undersøgelsen kan dokumenteres gennem foto og tapeaftryk m.m., idet indikation er en afbildning af fejlen.
- Enkel og robust udrustning medfører lave investerings- og vedligeholdelsesudgifter.

preload spinner

Historisk set:

Magnetpulvermetoden har i lighed med andre prøvningsmetoder gennemgået en hurtig udvikling siden 1930'erne.

Udviklingen er først og fremmest gået på forbedring af prøvningsudstyret og hjælpemidler til effektivisering af prøvningsmetoden.

 

Der findes i dag mange forskellige typer prøvningsudstyr:

 

Permanente magneter kan benyttes, hvor strømforsyning er umulig eller af sikkerhedsmæssige grunde (eksplosionsfare).

Bemærk: I alle andre tilfælde bør permanente magneter undgås, da magnetfeltet er svagt og selv større fejl kan blive overset.

 

Elektromagneterne er let håndterlige, giver et kraftigt magnetfelt og bruges som et allround udstyr specielt på emner, hvor brandsår ikke må forekomme, Svejsesømme i almindelige stålkonstruktioner, lagertanke, beholdere m.m. undersøges så vidt det er muligt ved magnetisering med elektromagnet.

 

Transportable strøm-magnetiseringsapparater består i reglen af en transformer, der gennem et par svære svejsekabler kan give en vekselstrøm på ca. 1500-25000 amp. ved spænding på nogle få volt. Udover håndelektroder kan der også tilsluttes spoler til disse udstyr til brug ved spolemagnetisering. Brugen af strømmagnetisering må kun ske, hvor brandsår anses for helt uskadelige, eller hvor evt. brandsår kan bortslibes efter prøvningen. Emner af støbejern eller stålstøbegods kan normalt undersøges ved strømmagnetisering med elektroder, uden at emnerne tager skade af betydning.

 

Stationære udstyr med strømstyrker op til 5000 amp. er udviklet specielt til kontrol af maskinarbejdede dele som krumtappe, aksler og lign.

Et sådan udstyr betegnes ofte som en magnetprøvebænk. Normalt er udstyret forsynet med en transformer, ensretter, stilbare strømbakker for cirkulærmagnetisering, spoler for længdemagnetisering, beholder med pumpe og omrører for opslemmet magnetvæske samt anordninger for strømregulering herunder afmagnetisering. Herudover kan der tilkobles ultraviolette lamper i forbindelse med fluorescerende magnetpulverprøvning. Ovennævnte udstyr har den fordel, at man i samme prøvning kan undersøge emnet for såvel langsgående som tværgående fejl.