Cases og Nyheder

  1. Screening af Forurenende Stoffer i Jord

    Screening af Forurenende Stoffer i Jord

    Oprettet d.

      X-MET8000 fra Hitachi-HighTech Screening af Forurenende Stoffer i Jord Tungmetaller såsom bly (Pb), cadmium (Cd) og kviksølv (Hg) forekommer naturligt i jordens skorpe. De er...