Screening af Forurenende Stoffer i Jord

Oprettet d.

Screening af Forurenende Stoffer i Jord

 

X-MET8000 fra Hitachi-HighTech

Screening af Forurenende Stoffer i Jord

Tungmetaller såsom bly (Pb), cadmium (Cd) og kviksølv (Hg) forekommer naturligt i jordens skorpe. De er blevet anvendt i mange år i forskellige anvendelser, fra industrielle til landbrugs- og husholdningsbrug, hvilket undertiden har ført til deres koncentration i specifikke geografiske områder, såsom gamle industriområder.

 

Eksponering for disse tungmetaller og andre forurenende stoffer kan være skadelig for menneskers sundhed, selv ved lave niveauer. Derfor er deres brug nu bredt begrænset, og mange lande verden over har strenge regler og regulativer på plads for at begrænse eksponeringen. For eksempel skal jorden på steder, der skal anvendes til bolig- og rekreative områder (f.eks. legepladser), testes for indhold af toksiske metaller.

 

Hvis de fundne niveauer er over de regulerede grænser, skal en jordrensningsplan iværksættes, før bygningsarbejde kan påbegyndes. Vurdering af landbrugsjord til dyrkning af fødevareafgrøder udføres også bredt for at sikre fødevaresikkerheden.

 

ANALYSATOR

Håndholdte røntgenfluorescens (XRF) analysatorer anvendes almindeligt til hurtig bestemmelse af toksiske metaller i jord og sediment. Deres brug er ofte foreskrevet i vejledninger fra miljøbeskyttelsesagenturer, da de tilbyder hurtig, stedsspecifik screening for tungmetaller, hvilket dramatisk reducerer behovet for laboratorieanalyser og de tilhørende omkostninger.

 

Hitachi High-Tech's X-MET8000 Expert Geo XRF analysator er designet til at møde dagens og morgendagens miljøscreeningsudfordringer. Den revolutionerende BOOST™ teknologi giver op til 10 gange sensitiviteten af andre håndholdte XRF modeller, hvilket leverer de lave detektionsgrænser, der er nødvendige for at overholde regulativerne, og enestående præcision for resultater, du kan stole på, dag efter dag. Der er ikke behov for restandardisering eller detektor afkølingsperioder mellem analyser, selv i varmt vejr.

 

Når mineralogi varierer betydeligt mellem steder, kan brugerne anvende X-MET's unikke matrixkorrektion for at justere kalibreringer og yderligere forbedre nøjagtigheden.

 

IP54-klassificeret og testet til MIL-STD 810G for vibration, stød og fald (Metode 514.6, Procedure I, Kategori 4; Metode 516.6, Procedure I og IV), er X-MET8000 Expert Geo robust og holdbar.

 

Den er nem og hurtig at bruge, hvilket gør det muligt for brugere at identificere og lokalisere forureningshotspots i realtid og gennemføre undersøgelser hurtigere.

 

 

W2145 Wifi Videoskop fra Mitcorp

PRØVEFORBEREDELSE

Prøveforberedelsen er enkel. Til screeningformål skal du blot fjerne affald (f.eks. blade, små sten) før du tester jorden direkte. Dog, for bedst nøjagtighed, skal prøverne tørres (vandindholdet skal være mindre end 10%), males til et fint pulver (~100μm) og analyseres i en prøvekop monteret med en tynd film.

 

Det er god praksis at kontrollere analysatorens beskyttelsesvindue for forurening. For at gøre dette, leveres en blank kontrolprøve med X-MET, og vinduet bør skiftes, hvis forurening mistænkes (dvs. elementer, der ikke er til stede i den blanke, bliver identificeret). Prøvekopper måles med det bærbare stativ for fuld brugerbeskyttelse mod spredte strålinger.

 

YDELSE OG RESULTATER

X-MET8000 Expert Geo er fabrikskalibreret. Dens Soil Fundamental Parameters (FP) kalibrering er en semi-kvantitativ metode, der er optimeret til analyse af jordmatricer. Den stoler på fysikkens principper for at beregne den målte prøves elementære sammensætning. FP-metoder kan typisk anvendes til et bredt udvalg af prøvetyper og matricer.